2017 Afholdte arrangementer

Lammefjorden og Audebo Pumpestation bustur lørdag 12. august 2017.

Foredrag med Arne Fjordgaard om Audebo Pumpestation samt om området helt tilbage til efter sidste istid – flot fremvisning af fotos og illustrationer gennem hele foredraget.

Efter foredraget guidet bustur i den inddæmmede Lammefjord. Arrangementet sluttede tilbage til pumpestationen, hvor museet blev betragtet og kaffen blev serveret.

Kun 22 deltagere var tilmeldt til dette spændende arrangement.

 
Rundvisningen den 24.06 2017 på Giesegård
med guiden skovfoged Viggo Jensen var et tilløbsstykke. Der var 32 til turen, hvoraf ca. halvdelen var ikke medlemmer. En del henvendelser var forgæves, da der kun kunne tages ca. 30 med på rundvisningen.
Viggo er ekspert i Giesegårds historie så det var en oplevelse at høre om godsets historie og se den smukke og velholdte park.
Efter ca. 1,5 time blev kaffen indtaget udendørs. 
  
 

Foredrag med Leif Lørring i Gørslev Forsamlingshus onsdag 10. maj 2017 

Leif fortalte om landsbyerne Vollerslev, Gørslev og Slimminge – området har været beboet siden Stenalderen og Bronzealderen men landsbyernes nuværende placering går tilbage til Jernalderen.

Interessant og spændende fortælling og stor deltagelse – 81 deltagere var mødt op.

 
General Forsamling 2017
 
    
 

Foredrag med museumsinspektør Maja Schultz i Borup Kulturhus tirsdag den 14.marts 2017.

Maja fortalte om udgravningerne på vikingeborgen ved Lellinge samt udgravningen ved Bjæverskov samt igangværende og kommende udgravninger i Østsjælland.

Spændende foredrag og stor ros for arrangementet af 50 deltagende medlemmer.

Rundvisning i Lellinge Kirke
d. 11. feb. 2017 med graveren Henning Mathiesen