2014 Afholdte arrangementer

Politigården
Lørdag den 15. november
kørte en fyldt bus til politigården i København. Turen skulle ellers have gået til politimuseets udstilling om folkestrejken i juni 1944, men da museet opdagede, at man samme dag havde inviteret hele politistyrken fra København, fik vi tilbudt Politigården som alternativt mål. Det blev en kold affære. Den første times tid eller mere tilbragte vi i fri luft i den runde gård, mens vi fik forklaret byggeriet og arkitekturen. Senere kom vi indenfor i mindegården med bronzestatuen ”Slangedræberen” og med navnene på de politibetjente, der blev offer for tyskernes internering. Endelig kom vi lidt ind i varmen og så bl.a. parolesalen med et 8 m langt bord af moseeg og med to specielle PH-lamper. Vi var også inde på politidirektørens kontor med portrætter af tidligere politidirektører, heriblandt Hanne Beck Hansen. Turen sluttede af med kaffe og lagkage på Korporalskroen.

Reception i Højelse
Onsdag den 29. oktober
havde Højelse Sognearkiv indbudt til reception i anledning af 50-året for arkivets oprettelse. Vores forening var repræsenteret ved 3 bestyrelsesmedlemmer, der medbragte en af de efterhånden berømte fuglekasser fra Gørslev som foreningens gave.

Foredrag med Leif Lørring
Torsdag den 9. oktober havde foreningen et arrangement i Gørslev forsamlingshus, hvor foreningens næstformand, Leif Lørring, holdt to foredrag med lokalhistorisk islæt. Det første drejede sig om en jødisk pige, der under den sidste del af 2. verdenskrig opholdt sig i Store Ladager uden at lokale nazister og stikkere angav hende til tyskerne. I det lille landsbysamfund har der trods forskelle i sympatier været en grænse, som ingen turde eller ville overskride.

Det andet foredrag var om den indflydelse, udviklingen omkring 1. Verdenskrig havde på lensafløsningen i 1919, hvor både Svenstrup og Giesegaard måtte aflevere store dele af deres jord og kapital til Statens jordlovsudvalg til oprettelse af statshusmandssteder. Spanager-udstykningen er en af de største i landet fra den tid. Foredraget var inspireret af bogen ”Grever, baroner og husmænd”, skrevet af John Erichsen og Ditlev Tamm og udgivet af Gyldendal.

Skolehistorie- foredrag med Pernille Sonne
Mandag den 15. september havde foreningen i samarbejde med KIS (Kulturforeningen i Skovbo) arrangeret et møde i Borup kulturhus i anledning af 200-året for skoleloven af 1814. For dem, der virkelig er interesseret i skolehistorie, var der noget at hente i det foredrag, som historikeren Pernille Sonne holdt om skolegangen før og efter 1814-loven. Hun er medforfatter til bind 2 i det værk om skolehistorie, som Aarhus Universitetsforlag i disse år udsender. Bind 2 omhandler netop perioden omkring 1814, og hun er godt inde i stoffet. Efter kaffen lagde KIS op til at synge nogle af de sange, som skolebørnene har sunget i skolen gennem de sidste 200 år. Til de ældste sange var der klaverakkompagnement og til de nyere guitar. Det blev sent, inden de  ca. 30 deltagere brød op.