2021 Afholdte arrangementer

 

Foredrag 27/10 2021 med Leif Lørring om “den  glemte epidemi” i Gørslev Forsamlingshus. 60 medlemmer var mødt op til et meget spændende foredrag. Efterfølgende kaffe og lækker hjemmebag.

______________________________

Tur til Nordrup Kirke og Nordrups nye Kirkeskov
Søndag den 19. september fra kl. 14 til ca. 16.30.

Turen indledtes med en rundvisning i kirken og på kirkegården, hvor kirkens graver Frederik Bjørk fortalte Kirkens og kirkegårdens historie suppleret af skovfoged Viggo Jensen, som koncentrerede sig om den særlige relation mellem kirken og Godset Giesegaard og bl.a. viste familien Brockenhus-Schacks Kapel.
Nordrup kirkeskov ligger direkte op til kirken. Den er en erstatningsskov som kom til verden for 5 år siden, da Køge Sygehus skulle sløjfe 6,5 hektarer fredskov i forbindelse med udvidelsen af sygehuset, og der ifølge loven skulle plantes 13 hektarer fredskov i erstatning.
Formålet med skoven er at skabe et naturfristed for alle interesserede, og mere specifikt at skabe gode faciliteter med mulighed for at fremme byens skole, børnehave, vuggestue og spejdere.
Nordrups tidligere kirkeværge Johannes Hansen, som igennem hele kirkeskovsprojektets historie har været en central aktør og lokal primus motor, viste rundt og fortalte om skovens historie og fremtid.

Der var stor tilslutning til arrangementet som var yderst vellykket.

___________________

Rundvisning på Roskilde Museum 
Lørdag d. 19.6.2021 kl.10.30-11.30

Rundvisningen på Roskilde Museum særudstilling om Grethe, ”En våbenmodtagelse” fra 2. verdenskrig baseret på en beretning af Anna Kristensen om hendes far.
Hvorfor forlod Annas far Danmark efter 2. verdenskrig? Han var leder af modstandsgruppen Ostedgruppen, der deltog i våbenmodtagelsen under kodeordet Grethe på Sjællands højeste punkt Gyldenløveshøj. Efter krigen flyttede han til Sverige, hvor han blev gift med Annas mor, og hvor Anna er født og opvokset. Efter forældrenes død i 2010 begyndte Anna at udforske og forsøge at få klarhed over denne del af 2. verdenskrigs historie, der gemmer på glemte fortællinger om modstandsbevægelsen.
Udstillingen handler om modstandsgruppens aktiviteter og Annas vej til at forstå sin fars historie, og hvordan krig sætter spor langt efter sin afslutning.

Udover rundvisning i udstillingen, så vi også se en lille film på ca. ½ time.

19 medlemmer deltog i dette spændende og godt arrangement.