Velkommen

Generalforsamlingen den 16/4 er aflyst og datoen ændret til 20/8 2020 kl. 19 i Bjæverskov Medborgerhus samt arrangementet “i Gøngehøvdingens fodspor” den 16/5 er aflyst og datoen ændret til 12. september 2020.

Kommende arrangementer  

Rundvisning – Vigersted Kirke 
lørdag d. 7. marts kl. 15.00
Vores rundviser er sognepræst Anne-Marie Nybo Mehlsen som vil fortælle om Vigersted kirke samt dens kalkmalerier.
Vigersted kirke ligger tæt ved Forsamlingshuset, den nedlagte ”Brandstation”, Genforeningsstenen, samt den nu nedlagte jagthytte tilhørende Svenstrup Gods. 
Vigersted kirke er også nabo til en kirkelade, der formentlig ligger på dens oprindelige plads, tæt op til kirkegårdsmuren. Der er kun 4-5 kirker i Danmark der stadig har en kirkelade liggende i tilknytning til selv kirken. Den ”gamle” rejselade til kirkegængere ligger også her. 
Foruden kalkmalerierne har kirken f.eks. sen gotisk monstranshus, en altertavle i højrenæssance fra omkring 1601, et kor bue krucifiks ca. 1525, dog ikke på dets oprindelige plads samt en prædikestol i bruskbarok. 
Forslag: Kør i god tid fra Borup til Vigersted, via Borupvej forbi Svenstrup gods, drej ved Ågerupvej mod Vigersted. Det er en lidt snoet vej, men smuk tur, der kommer forbi mange flotte bindingsværks huse og gennem en skov. Gå evt. en tur rundt om den tidligere ”præsteeng” i selve Vigersted og oplev byen.

Vi mødes ved kirken kl. 15:00. Adressen er Vigersted Bygade 33, 4100 Ringsted.  
Alle er velkomne.
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Efter rundvisningen byder foreningen på en kop kaffe og kage.

Generalforsamling  

Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2020 kl. 19.00 i Bjæverskov og omegns Medborgerhus, Lidemarksvej 110, 4632 Bjæverskov 

Dagsorden: 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens virksomhed ved   formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag skal være formanden, Terri Nielsen, Borupvej 102 a, 4140 Borup, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 1. Fastlæggelse af budget og kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: 
Terri Nielsen 
Ruth Christiansen
John Andersen  
Jens Hansen (ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af suppleanter,den nuværende er:
  Annja Joensen  
 1. Valg af 2 bilagskontrollanter, de nuværende er:
  Peter Olsson
  Bjarne Haastrup 

Og en bilagskontrollørsuppleant, den nuværende er:            
      Anne-Marie Rasmussen                       

 1. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivmedarbejder Terri Nielsen 
 1. Eventuelt

 Efter generalforsamlingen vil Inger Chelmicka fortælle i en beretning om barnet, der havde Hitler åndende i nakken. Inger Chelmicka er født som diplomatbarn med dansk far og polsk mor. Familien flygtede ved Nazitysklands invasion af Polen til Danmark, hvor familien blev en stor drivkraft i den danske modstandsbevægelse og endte i en koncentrationslejr. Fortællingen er en levende øjenberetning fra et menneske , der har historien tæt inde på livet.  
Foreningen serverer kaffe og kage og der vil være forfriskninger under generalforsamlingen. 
På bestyrelsens vegne  
Terri Nielsen 

Bustur i Gøngehøvdingens fodspor
lørdag d. 16. maj 2020  
Vores guide John Gravesen vil tage os med rundt på Midtsjælland, hvor snaphanelederen Svend Poulsen boede en del år efter at have tjent sit land under 3 konger: Christian IV, Frederik III og Christian V. Mest kendt er han for sin uforfærdede frihedskamp under svenskekrigene 1658-1660. 
Turen varer ca. 3 1/2 time, vi serverer kaffe og kage under vejs. Tag eventuelt en madpakke og en flaske vand med på turen. 
Pris kr. 100 pr. person. 
Bussen kører fra Borup Station kl. 11 og fra parkeringspladsen ved Bjæverskov Kirke kl. 11.15. 
Tilmelding til Ruth Christiansen på mail:  eller
tlf. 4063 7118 senest mandag d. 11. maj 2020