Velkommen

Generalforsamling
Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00 i Ejby Medborgerhus Gemsevej 19, 4623 Lille Skensved
Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden

4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne Forslag skal være formanden, Terri Nielsen, Borupvej 102 a, 4140 Borup, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
6. Fastlæggelse af budget og kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Terri Nielsen Ruth Christiansen Leif Lørring John Andersen 8. Valg af suppleanter De nuværende er: Jens Hansen Annja Joensen 9. Valg af 2 bilagskontrollanter, de nuværende er: Peter Olsson Bjarne Haastrup Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant, den nuværende er: Anne-Marie Rasmussen

10.Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivmedarbejder Terri Nielsen
11. Eventuelt
Efter generalforsamlingen kommer Lene Brysting Renault, afdelings-og arkivleder, Køge Museum. Lene vil holde et lille foredrag om Borgringen.
Foreningen er vært med kaffe og kagebord, der vil være forfriskning under generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne Terri Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Modtage en e-mail når der er nyt her på siden