Velkommen

Skovbo Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling 

Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed
til ordinær generalforsamling

 Torsdag den 16. april 2015, kl. 19.30 i Gørslev forsamlingshus, Trekanten 10, Gørslev

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 5. Fastlæggelse af budget og kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

Forslag skal være formanden, Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:
          Viggo Jensen
          Inge Jochimsen
          Leif Lørring                                                                             

 1. Valg af suppleanter
        De nuværende er:
            Anne-Marie Rasmussen
            John Frederiksen
 1. Valg af 2 revisorer, de nuværende er:
            Jørgen Flyng
            Peter Olsson

      Og en revisorsuppleant, den nuværende er
          Bjarne Hostrup

 1. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivar Lone Rasmussen
 2. Eventuelt

 Efter generalforsamlingen vil John Frederiksen og Bent Jellesmark berette om de ungarske soldater, der i den sidste del af 2. verdenskrig blev sendt til Danmark. Ungarn og Tyskland var allierede, og nogle af ungarerne deserterede og skjulte sig i Giesegaard skovene.

 Foreningen er vært ved kaffe og kage. 

 På bestyrelsens vegne
Bent Jellesmark

                     

Læse nyt fra Skovbo Lokalhistoriske Arkivet her