Generalforsamling  
Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed  til ordinær generalforsamling Torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00 i Ejby Medborgerhus 
Dagsorden: 
1.Valg af stemmetællere  
2.Valg af dirigent 
3.Beretning om foreningens virksomhed ved  formanden 
4.Fremlæggelse af regnskab ved kassereren 
5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 
Forslag skal være formanden, Terri Nielsen, Borupvej 102 a, 4140 Borup, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen 
6.Fastlæggelse af budget og kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 
Terri Nielsen 
Ruth Christiansen  
John Andersen
 
8.Valg af suppleanter 
De nuværende er: 
Jens Hansen 
Annja Joensen 
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter, de nuværende er: 
Peter Olsson 
Bjarne Haastrup 
Og en bilagskontrollørsuppleant, den nuværende er:  
Anne-Marie Rasmussen 

  1. Skovbo Lokalhistoriske Arkivsvirke ved arkivmedarbejder Terri Nielsen 
  2.  Eventuelt 
    Efter generalforsamling kommer Lene Brysting Renault, Afdelings – og Arkivleder, Køge Museum. Lene vil holde et lille foredrag om Borgringen.    

Foreningen er vært med kaffe og kagebord, der vil være forfriskning under generalforsamling. 

På bestyrelsens vegne 
Terri Nielsen 

 

Udgivet i Kommende arrangementer | Kommentarer lukket til

Kommende arrangementer

Udgivet i Kommende arrangementer | Kommentarer lukket til Kommende arrangementer