Dagens Navn
Crispinus. Kristen skomager der blev martyrdræbt sammen med sin broder. Bødlerne skar hans hud i lange strimler, og blev siden hen værnehelgen for skomagere og garvere. Død ca. 300.
Dagens Vejrvarsel
Ingen vejrvarsler for i dag d. 25 oktober
Navigation
Artikler
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt foreningen
Søg

Billede Galleri
Borup. Hovedgaden 17. Købmand, bager mm.
Velkommen
Til Skovbo Lokalhistoriske Forenings hjemmesider. Vi håber du får glæde af dem. Herunder kan du se kommende og afholdte arrangementer for Skovbo Lokalhistoriske Forening.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vores gamle sider kan stadig ses: Klik her  Nyeste nummer af Medlemsnyt: Klik her
ÆNDRING : Turen til Politimuseet bliver til Politigården
Nyheder

I vores Medlems Nyt August 2014 annoncerede vi for et besøg på Politimuseet den 15. november, det er desværre blevet aflyst, da de på denne dato har åbent hus og ikke kan arrangere rundvisninger. Det beklagede de meget men tilbød os i stedet for en rundvisning på Københavns Politigård. Der tager vi ind i stedet for.
Københavns Politigård er et af de sidste nyklassicistiske byggerier i Nordeuropa, den er opført 1918-1924 og er tegnet af arkitekten Hack Kampmann, som desværre døde i 1920. Byggeriet blev færdigopført af bl.a. Aage Rafn og Holger Jacobsen, som også kom til at sætte deres præg på f.eks. de indvendige gårde.
Bygningen rummer bl.a. en rund og en firkantet gård. Bygningen er fyldt med magtsymboler og er bevist grum at se på udad til og med skønheden indvendig i gårdene.
Kaffe og kage nydes på hjemturen.
Bussen afgår fra Borup Station kl. 11.00 og fra Bjæverskov (ved kirken) kl. 11.15.
Pris kr. 150.
Tilmelding til Terri Nielsen på 5080 7771 eller mail: slf@outlook.dk senest mandag den 10. november 2014.

Kontingent 2014 senest 1 august.

I forbindelse med den udsendte e-mail fra foreningen med sidste nummer af MEDLEMSNYT, er der også information om, hvordan kontingent kan indbetales. Læs mere:

Et surt opstød fra formanden:

Et surt opstød fra formanden:

Køgefonden, som er en selvejende institution, driver Arkiverne i Køge Kommune. Vi er repræsenteret i bestyrelsen ligesom de 2 andre lokalhistoriske foreninger i Køge Kommune, med 2 af vores medlemmer, undertegnede og Anne Marie Rasmussen.
Vi er rystede over kulturudvalgets beslutning om at reducere vores drifttilskud med 32 %, det har de selvfølgelig ret til, men at de ikke søger vores samarbejde og hører os om andre muligheder for Arkivernes virke, er os totalt uforståeligt og er vel ikke lige i den ånd, vi har samarbejdet om tidligere, og med de beslutninger, byrådet traf i 2013 om arkivernes virke.

Afholdte arrangementer

Aftenbustur til
Stevns

Onsdag den 18. juni 2014

Vores Forårstur går til Stevns hvor vi skal besøge Bjælkerup Jernstøberi og Maskinfabrik, det lyder lidt tørt, det er det ikke.

Virksomheden begyndte i 1853 og blev en af egnens store producenter af maskiner og reservedele til kalkindustrien, og der blev fremstillet malkemaskinen Stevns.

Virksomheden ligger i dag som en tidslomme over en svunden tid. Gulli Tornehøj og Erik Holm bor på ejendommen i dag og viser gerne rundt.

Efter maskinkulturen kører vi videre til Højeruplund hvor vi vil indtage Kaffe og hjemmebagt kringle. Erik fra Haslev Turistkørsel, skal nok også finde en rute rundt derude.

Bussen afgår fra Borup 1800 og Bjæverskov 1815. Vi forventer at være hjemme ca. 22.30

Pris pr. deltager 100 kr. Tilmelding seneste 15/6 til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53 eller Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28.

Bustur til Kalundborg. Lørdag den 23. august 2014

Bustur til Kalundborg

Lørdag den 23. august 2014

Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor murene. Bydelen er anlagt i én proces som et byanlæg med
en kirke og to borge. Set i fugleperspektiv har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på 200 m og en øst-vestakse på 350 m med en borg i hver ende.

Hovedgaden - Adelgade – blev indlagt som en ret linie mellem borgene og syd for denne limie blev kirken anlagt på det højeste punkt.

Bussen afgår fra Bjæverskov kl. 1145 og fra Borup kl. 1200. God ide at spise frokost inden turen eller tage madpakke med. Kaffe og kage nydes på hjemturen. Turen kan tilpasses dårligt gående.

Pris: 125 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Terri Nielsen på tlf. 50 80 77 71 eller på mail terri.nielsen@koege.dk senest 18. august.

Generalforsamling. Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30

Generalforsamling


Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden, Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bent Jellesmark
Erik Augustinussen
Ruth Christiansen
Anne-Marie Rasmussen
8. Valg af suppleanter
De nuværende er:
Terri Nielsen
Paul Christensen
9. Valg af 2 revisorer, de nuværende er:
Jørgen Flyng
Peter Olsson
Og en revisorsuppleant, den nuværende er
Bjarne Hostrup
10. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivar Lone Rasmussen
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark, holde et foredrag om de arkæologiske udgravninger i Køge by med særlig fokus på den svenske befæstning fra 1658-60.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

På bestyrelsens vegne

Bent Jellesmark

 

Afholdte arrangementer

Borup Kino

Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.00

Borup Kino, Lindevej 3, 4140 Borup

Mange af vores lokale borgere har oplevet store gys og flettet fingre i stolene hos Biograf-Andersen. Der vil nu være lejlighed til at komme på besøg i den gamle biograf, som er en af Danmarks ældste og snart fylder 90 år.

Biografen blev etableret den 19. april 1924 med to stærke titler: Manden, der kunne det hele og Kærlighedsekspressen. I 1960 overtog Anni og Sven Andersen Borup Kino. I 1980 fik Anni Andersen oprettet foreningen til Borup Kinos bevarelse. Foreningen Borup Kino overtog bygningen pr. 1. september 2012 med det formål at drive Borup Kino videre som et samlingspunkt for byens borgere og bibeholde et stykke dansk kulturhistorie.

Vi har arrangeret en lille filmforevisning, og foreningen vil redegøre for deres fremtidsplaner. Filmen, der vises, er en novellefilm, der er optaget i Borup Kino.

Pris 40 kr. incl. et lille traktement

Afholdte arrangementer

Første verdenskrig
Torsdag den 30. januar 2014, kl. 19.00
Gørslev forsamlingshus, Trekanten 10, Gørslev

Det er i år 100 år siden, at 1. verdenskrig brød ud. Det lykkedes danskerne at holde sig neutrale, dog deltog der mange danske fra Sønderjylland ufrivilligt på tysk side.
Vi har fået historikeren Kåre Johansen, som mange kender fra diverse udsendelser i TV Øst, til at holde et foredrag om denne krig, som ændrede landkortet. Kåre er formidler på Middelaldercentret i Nykøbing Falster.
Pris pr. deltager 100 kr. incl. kaffe og kage.

Afholdte arrangementer

Dronningens repræsentationslokaler
Rundvisning i Chr. VII’s palæ
Lørdag den 5. oktober 2013

Vi har fået Steffen Løvkjær til at vise disse flotte lokaler frem for os. Steffen har trådt sine barnesko på Kimmerslev mølle og har før givet os nogle gode rundvisninger.
Vi bliver vist rundt i 2 hold á 25 deltagere. Det andet hold vil få en grundig gennemgang af Livgardens vagtkompagni og dets opgaver med sikkerheden på Amalienborg. Major Jørgen Mølvig vil fortælle om dette.
Undervejs hjem fra København vil vi holde ind og få en kop kaffe og kringle.
Afgang fra Borup stationsplads kl. 11.15 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 11.30.
Pris: 200 kr. pr deltager. Tilmelding senest 1. oktober 2013 til Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28 eller til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53.

Afholdte arrangementer

Det hemmelige Sjælland

Onsdag den 6. november 2013, kl. 19.00

Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Vi har fået overinspektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigs-museet Stevnsfort til at komme og fortælle om det hemmelige Sjælland og de foranstaltninger, som var foretaget for at bremse, og helst forhindre en invasion fra Warszawapagt-landene.

Den kolde krig er i dag gudskelov historie og de militære anlæg forsvinder hurtigt, bl. a. minedepotet på Køge Ås. Vi holder arrangementet i samarbejde med Ejby Medborgerhus.

Pris:
50 kr. incl. et let traktement..

Afholdte arrangementer
Nyheder

Foredrag ved forfatteren Erik Lindsø: om Robert Storm-Petersen
Onsdag den 20. november 2013, kl. 19.00
Borup Kulturhus, Møllevej 2, Borup

Storm P. sagde om sig selv: Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det morsomt. Han blev også spurgt af en ven ”Kan du ikke tegne de mennesker, så det ligner”. ”Jo”, svarede han, ”men det kan jeg ikke nænne”.
Erik Lindsø er forfatter og en efterspurgt foredragsholder og har bl.a. udgivet ”Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder"

Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage.