Dagens Navn
Eleuterius. Biskop fra Illyrien der led martyrdøden sammen med sin mor. Død ca. 130. En Thyco Brahes dag
Dagens Vejrvarsel
Der er ingen for i dag den 18. April
Navigation
Artikler
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt foreningen
Søg

Billede Galleri
Postkort fra Borup Kro før 1975. Kroen er nu revet ned.
Velkommen
Til Skovbo Lokalhistoriske Forenings hjemmesider. Vi håber du får glæde af dem. Herunder kan du se kommende og afholdte arrangementer for Skovbo Lokalhistoriske Forening.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vores gamle sider kan stadig ses: Klik her  Nyeste nummer af Medlemsnyt: Klik her
Generalforsamling. Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30

Generalforsamling


Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden, Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bent Jellesmark
Erik Augustinussen
Ruth Christiansen
Anne-Marie Rasmussen
8. Valg af suppleanter
De nuværende er:
Terri Nielsen
Paul Christensen
9. Valg af 2 revisorer, de nuværende er:
Jørgen Flyng
Peter Olsson
Og en revisorsuppleant, den nuværende er
Bjarne Hostrup
10. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivar Lone Rasmussen
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark, holde et foredrag om de arkæologiske udgravninger i Køge by med særlig fokus på den svenske befæstning fra 1658-60.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

På bestyrelsens vegne

Bent Jellesmark

 

Afholdte arrangementer

Borup Kino

Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.00

Borup Kino, Lindevej 3, 4140 Borup

Mange af vores lokale borgere har oplevet store gys og flettet fingre i stolene hos Biograf-Andersen. Der vil nu være lejlighed til at komme på besøg i den gamle biograf, som er en af Danmarks ældste og snart fylder 90 år.

Biografen blev etableret den 19. april 1924 med to stærke titler: Manden, der kunne det hele og Kærlighedsekspressen. I 1960 overtog Anni og Sven Andersen Borup Kino. I 1980 fik Anni Andersen oprettet foreningen til Borup Kinos bevarelse. Foreningen Borup Kino overtog bygningen pr. 1. september 2012 med det formål at drive Borup Kino videre som et samlingspunkt for byens borgere og bibeholde et stykke dansk kulturhistorie.

Vi har arrangeret en lille filmforevisning, og foreningen vil redegøre for deres fremtidsplaner. Filmen, der vises, er en novellefilm, der er optaget i Borup Kino.

Pris 40 kr. incl. et lille traktement

Afholdte arrangementer

Første verdenskrig
Torsdag den 30. januar 2014, kl. 19.00
Gørslev forsamlingshus, Trekanten 10, Gørslev

Det er i år 100 år siden, at 1. verdenskrig brød ud. Det lykkedes danskerne at holde sig neutrale, dog deltog der mange danske fra Sønderjylland ufrivilligt på tysk side.
Vi har fået historikeren Kåre Johansen, som mange kender fra diverse udsendelser i TV Øst, til at holde et foredrag om denne krig, som ændrede landkortet. Kåre er formidler på Middelaldercentret i Nykøbing Falster.
Pris pr. deltager 100 kr. incl. kaffe og kage.

Afholdte arrangementer

Dronningens repræsentationslokaler
Rundvisning i Chr. VII’s palæ
Lørdag den 5. oktober 2013

Vi har fået Steffen Løvkjær til at vise disse flotte lokaler frem for os. Steffen har trådt sine barnesko på Kimmerslev mølle og har før givet os nogle gode rundvisninger.
Vi bliver vist rundt i 2 hold á 25 deltagere. Det andet hold vil få en grundig gennemgang af Livgardens vagtkompagni og dets opgaver med sikkerheden på Amalienborg. Major Jørgen Mølvig vil fortælle om dette.
Undervejs hjem fra København vil vi holde ind og få en kop kaffe og kringle.
Afgang fra Borup stationsplads kl. 11.15 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 11.30.
Pris: 200 kr. pr deltager. Tilmelding senest 1. oktober 2013 til Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28 eller til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53.

Afholdte arrangementer

Det hemmelige Sjælland

Onsdag den 6. november 2013, kl. 19.00

Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Vi har fået overinspektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigs-museet Stevnsfort til at komme og fortælle om det hemmelige Sjælland og de foranstaltninger, som var foretaget for at bremse, og helst forhindre en invasion fra Warszawapagt-landene.

Den kolde krig er i dag gudskelov historie og de militære anlæg forsvinder hurtigt, bl. a. minedepotet på Køge Ås. Vi holder arrangementet i samarbejde med Ejby Medborgerhus.

Pris:
50 kr. incl. et let traktement..

Afholdte arrangementer
Nyheder

Foredrag ved forfatteren Erik Lindsø: om Robert Storm-Petersen
Onsdag den 20. november 2013, kl. 19.00
Borup Kulturhus, Møllevej 2, Borup

Storm P. sagde om sig selv: Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det morsomt. Han blev også spurgt af en ven ”Kan du ikke tegne de mennesker, så det ligner”. ”Jo”, svarede han, ”men det kan jeg ikke nænne”.
Erik Lindsø er forfatter og en efterspurgt foredragsholder og har bl.a. udgivet ”Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder"

Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage.

Skovbo Lokalhistoriske Forening ønsker alle en god sommer

Vi glæder os til at se jer igen til efterårets arrangementer.

Afholdte Arrangementer

Bustur til Masnedø og Møn Søndag den 18. august 2013

Vi har bestilt rundvisning på Masnedø-fortet, som indskrev sig i verdenshistorien ved at blive udsat for det første faldskærmsjæger-angreb nogensinde. Fortmesteren og hans to menige tog høfligt imod om morgenen den 9. april 1940.

Derefter bringer bussen os til Farø, hvor vi fortsætter over Bogø til Fanefjord kirke, hvor rundviseren venter på os. Fanefjord kirke ligger naturskønt ned til Fanefjord og er udstyret med nogle af de flotteste kalkmalerier, vi kender. De er sandsynligvis udført af Elmelunde-mesteren. Derefter går bussen hjemover,
hvor vi undervejs indtager kaffe og kringle.

Vi starter fra Borup stationsplads kl. 10.30 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 10.45. Max. 50 deltagere. Tilmelding senest mandag den 12. august 2013 til Bent Jellesmark tlf. 29 41 04 53.

Pris: 150 kr. for medlemmer, 175 kr. for ikke-medlemmer.

Afholdte arrangementer

Rundvisning i Landbohøjskolens Have Lørdag, den 22. juni

afholder Lokalhistorisk Forening en rundvisning i Landbohøjskolens have på Frederiksberg. Rundviser er den tidligere overgartner Kim Greiner, der er bosat i Borup.

Kim vil vise os de mange forskellige dele af haven lige med løgparken, stenbede, flotte, gamle træer og meget mere. Landbohøjskolens Have blev grundlagt i 1858 samtidig med at Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole blev bygget. I dag kaldes området Frederiksberg Campus og det er en del af Københavns Universitet.

Landbohøjskolens Have blev anlagt efter tidens toner i romantisk stil med mange elementer fra landskabshaverne. Haven indeholder mange af de have- og parkrum, der hører til stilarten: en dam, en bæk, en stenhøj, en rosenhave, en skov, lunde og åbne arealer, tæppebede og blomsterbede etc. I dag hedder den centrale del af haven Den Romantiske Have. Til de flestes overraskelse kan der hele året ses blomstrende træer og buske.

Under rundvisningen bliver der også lejlighed til at kikke indenfor i nogle af de ældste bygninger, og vi
skal bl.a. se Landbohøjskolens gamle festauditorium med de berømte væg- og loftmalerier. Auditoriet brændte for en del år siden, men er nu genopbygget fuldstændig i sin gamle skikkelse.

Turen er ikke velegnet for dårligt gående.

Bussen afgar fra Borup stationsplads kl. 11.45 og fra Bjæverskov kirkes P-plads kl. 12.00. På hjemturen nydes en kop kaffe og kringle. Max. 50 deltagere. Pris 150 kr. for medlemmer, 175 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding til Paul Christensen, tlf. 57 52 20 05 senest mandag den 17. juni.

Køge Ås-tur lørdag den 7 september

Køge Ås-tur

Lørdag den 7. september 2013 kl. 14.00

I samarbejde med Herfølge-Sædder lokalhistoriske forening og Køge Byarkivs venner
arrangerer vi en kulturhistorisk vandring på Køge Ås. Lars Kjær fra Køge
Byarkiv vil fortælle om seværdighederne, deriblandt den udgravede kirkegård,
som var i brug fra 1100 til 1700, Gl. Køgegaard, Klaras kirkegård med
Grundtvigs grav, det nu forsvundne minedepot, Gl. Mose, Mindestøtterne og meget
andet. Vi lover deltagerne en spændende vandring i et naturskønt område. Der
vil midtvejs på turen være mulighed for aftrædning i spejderhuset, hvor der
også bliver mulighed for en forfriskning.

Tilmelding
er ikke nødvendig. Turen er kun for medlemmer af foreningerne og medarbejdere
på arkiverne. Mødested: Gl.Køgegaards P-plads på Ølbyvej.

Afholdte arrangementer

Bustur med Køge Museum ”ad Pommern til” fra fredag den 14. juni til søndag den 16. juni 2013.

Guide på hele turen er Ole Lisberg Jensen, fhv. direktør på Orlogsmuseet og assisterende guide er Flemming Rieck, Køge Museum.

Bussen starter fra Niels Juel monumentet på Køge Havn kl. 09.00 og turen går ned over Sjælland og Falster til færgen Gedser-Rostock. Vi ankommer i Rostock kl. 12.45, hvorfra vi køre direkte til det ejendommelige søfartsmuseet i Rostock, der er indrettet i et 10.000 tons fragtskib, bygget i Rostock i 1960-erne. Efter museumsbesøget kører vi videre til den gamle hansaby Stralsund og bliver indkvarteret i vort hotel i byens udkant. Der er middag på hotellet kl. 19.00.

Lørdag formiddag koncentreres om raketanlægget i Peenemünde på øen Usedom, der ligger 75 km mod øst.

På øen Usedom øst for Rügen ligger Peenemünde, hvor tyskerne i 1936-45 drev en stor forsøgsbase for udvikling af de frygtede V1 bomber og V2 raketter, der blev benyttet mod Antwerpen og England, især London, i krigens sidste år. Et stort område ved kysten blev dengang afspærret af værnemagten til formålet. Det indeholdt blandt andet et stort elektricitetsværk, en flyveplads og egen jernbane og nybyggede boligkvarterer. Her arbejdede flere tusinde mennesker i tidens mest moderne højteknologiske center. Forskningen havde fra begyndelsen kun ét mål, og det var at skaffe Tyskland militær overlegenhed.

Ved hjælp af massiv arbejdsindsats af tvangsarbejdere, krigsfanger og KZ-fanger blev det muligt at udbygge forsøgsanstalten og at udføre den første produktion af V1 og V2 våben, som Goebbels kaldte Vergeltungswaffen. Royal Airforce bombede imidlertid anlægget i 1943 og 1944 og produktionen, hvor Werner von Braun havde en ledende stilling, blev flyttet sydpå.

På resterne af anlæggets elektricitetsværk er nu indrettet det nye Technisch-Historisches Museum, der fortæller stedets historie.

Ved 2. verdenskrigs slutning overgav den tyske raketgruppe sig i god tid til amerikanerne medbringende det omfattende arkiv, inden de russiske styrker nåede frem. Lederen Werner von Braun blev taget af amerikanerne og var i mange år virksom i de amerikanske raketprogrammer.

Efter besøget kører vi atter mod Stralsund og spiser frokost i den lille havneby Wolgast.

Lørdag eftermiddag bliver der rundvisning i Stralsund, med de mange historiske huse og store kirker, der påminder om byens tidligere storhed og rigdom under hansaen. Byen var svensk fra 1648 til 1814.

Søndagens program indeholder et besøg på byens store nye seværdighed Ozeaneum, der ligger centralt i havnen og indeholder store akvarier og beskriver Østersøens maritime fauna. Besøget er uden guide. Efter frokosten i restaurant Pausch ved siden af Ozeaneum, er det hjemtur over Rostock-Gedser, og vi er tilbage i Køge ca. kl. 18.30.

Turen koster 2000 kr. i delt dobbeltværelse og 2350 kr. i enkeltværelse. Prisen dækker busrejse, hotel, alle måltider (eksklusiv drikkevarer), entréer og rundvisninger. Turen gennemføres ved 35 deltagere. Tilmelding til Køge Museum, telefon: 70701236 eller 24670476 eller mail: ln@museerne.dk før 27. maj 2013. Indbetaling kan samtidig ske til museets konto:

Reg. nr. 0040. Konto nr. 4404453497, mærket ”Bustur til Pommern”.

Med venlig hilsen

Flemming Rieck

Køge Museum/Museum Sydøstdanmark

Se rejseplanen: Tryk på "Læs mere"