Dagens Navn
Carolus Magnus. Kejser Karl den Store døde på denne dag i 814. Han blev gjort til helgen år 1165
Dagens Vejrvarsel
Der er ingen for i dag den 28. Januar
Navigation
Artikler
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt foreningen
Søg

Billede Galleri
Vinteren marts 1942. Billedet er fra Nr. Dalby Nyvej
Velkommen
Til Skovbo Lokalhistoriske Forenings hjemmesider. Vi håber du får glæde af dem. Herunder kan du se kommende og afholdte arrangementer for Skovbo Lokalhistoriske Forening.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vores gamle sider kan stadig ses: Klik her  Nyeste nummer af Medlemsnyt: Klik her
Rundvisning i Grundtvigskirken Lørdag d. 31 januar 2015

Rundvisning i Grundtvigskirken

Lørdag d. 31 januar 2015

Kirken er opført i årene fra 1921 til 1940, dog blev dele af kirken taget i brug i 1928. Bygmesteren var arkitekten Peder Vilhelm Jensen Klint (1853-1930).
Ved hans død inden færdiggørelsen overtog hans søn Kaare Klint. Kirken er et imponerende murstens-byggeri, som er i et specielt 10 stens forbandt og har forbindelse til de danske landsbykirker og de gotiske købstadskirker. Kirken er bygget til Grundtvigs minde, og er beliggende på Bispebjerget. Kirken er også berømt for sit inventar, bl.a. Kirkestolen som også er tegnet af Klint
Der var en del kritik i tredverne om kirken, der aldrig blev færdig.
Organist Thomas Viggo Pedersen vil vise os rundt.
Vi vil på hjemturen nyde Kaffen og kagen på Korporalskroen
Bus fra Borup stationsplads kl. 13.15 og Bjæverskov kirkeplads kl. 13.30

Pris 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest 27/1 2015 til Bent Jellesmark på tlf. 29410453

Besøg på Køge Maritime Aktivitetscenter Søndag den 15. marts 2015, kl. 13.00

Besøg på Køge Maritime Aktivitetscenter
Vi mødes ved Den Gule Hal, Strandpromenaden 1 (lige over for klapbroen)
Søndag den 15. marts 2015, kl. 13.00


Palle Nielsen vil vise os rundt i den Gule Hal, hvor Aktivitetscentret bygger skibsmodeller. Det er simpelthen imponerende at komme tæt på et Linieskib som Christianus Quintus, som i fuld størrelse var admiralskib under slaget i Køge Bugt 1677. Modellen er bygget i årerne 1995-2012. Derudover er de ved at lægge sidste hånd på fregatten Fides og har i 2013 påbegyndt Linieskibet Dannebroge
Palle Nielsen, som er Marinehistoriker, vil berette lidt om ovennævnte slag og der vil være rigelig med tid til se og spørge.
Vi vil efter besøget gå på Tapperíet, hvor Køge Ungdomsskole vil sørge for kaffe og kage. Samtidig vil vi høre lidt om stedet.

Pris pr. deltager: 50 kr.

Tilmelding senest 11/3 2015 til Bent Jellesmark på tlf. 29410453 

Kontingent 2014 senest 1 august.

I forbindelse med den udsendte e-mail fra foreningen med sidste nummer af MEDLEMSNYT, er der også information om, hvordan kontingent kan indbetales. Læs mere:

Afholdte arrangementer

Aftenbustur til
Stevns

Onsdag den 18. juni 2014

Vores Forårstur går til Stevns hvor vi skal besøge Bjælkerup Jernstøberi og Maskinfabrik, det lyder lidt tørt, det er det ikke.

Virksomheden begyndte i 1853 og blev en af egnens store producenter af maskiner og reservedele til kalkindustrien, og der blev fremstillet malkemaskinen Stevns.

Virksomheden ligger i dag som en tidslomme over en svunden tid. Gulli Tornehøj og Erik Holm bor på ejendommen i dag og viser gerne rundt.

Efter maskinkulturen kører vi videre til Højeruplund hvor vi vil indtage Kaffe og hjemmebagt kringle. Erik fra Haslev Turistkørsel, skal nok også finde en rute rundt derude.

Bussen afgår fra Borup 1800 og Bjæverskov 1815. Vi forventer at være hjemme ca. 22.30

Pris pr. deltager 100 kr. Tilmelding seneste 15/6 til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53 eller Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28.

Afholdte arrangementer

Bustur til Kalundborg

Lørdag den 23. august 2014

Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor murene. Bydelen er anlagt i én proces som et byanlæg med
en kirke og to borge. Set i fugleperspektiv har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på 200 m og en øst-vestakse på 350 m med en borg i hver ende.

Hovedgaden - Adelgade – blev indlagt som en ret linie mellem borgene og syd for denne limie blev kirken anlagt på det højeste punkt.

Bussen afgår fra Bjæverskov kl. 1145 og fra Borup kl. 1200. God ide at spise frokost inden turen eller tage madpakke med. Kaffe og kage nydes på hjemturen. Turen kan tilpasses dårligt gående.

Pris: 125 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Terri Nielsen på tlf. 50 80 77 71 eller på mail terri.nielsen@koege.dk senest 18. august.

Generalforsamling. Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30

Generalforsamling


Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden, Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bent Jellesmark
Erik Augustinussen
Ruth Christiansen
Anne-Marie Rasmussen
8. Valg af suppleanter
De nuværende er:
Terri Nielsen
Paul Christensen
9. Valg af 2 revisorer, de nuværende er:
Jørgen Flyng
Peter Olsson
Og en revisorsuppleant, den nuværende er
Bjarne Hostrup
10. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivar Lone Rasmussen
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark, holde et foredrag om de arkæologiske udgravninger i Køge by med særlig fokus på den svenske befæstning fra 1658-60.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

På bestyrelsens vegne

Bent Jellesmark

 

Afholdte arrangementer

Borup Kino

Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.00

Borup Kino, Lindevej 3, 4140 Borup

Mange af vores lokale borgere har oplevet store gys og flettet fingre i stolene hos Biograf-Andersen. Der vil nu være lejlighed til at komme på besøg i den gamle biograf, som er en af Danmarks ældste og snart fylder 90 år.

Biografen blev etableret den 19. april 1924 med to stærke titler: Manden, der kunne det hele og Kærlighedsekspressen. I 1960 overtog Anni og Sven Andersen Borup Kino. I 1980 fik Anni Andersen oprettet foreningen til Borup Kinos bevarelse. Foreningen Borup Kino overtog bygningen pr. 1. september 2012 med det formål at drive Borup Kino videre som et samlingspunkt for byens borgere og bibeholde et stykke dansk kulturhistorie.

Vi har arrangeret en lille filmforevisning, og foreningen vil redegøre for deres fremtidsplaner. Filmen, der vises, er en novellefilm, der er optaget i Borup Kino.

Pris 40 kr. incl. et lille traktement

Afholdte arrangementer

Første verdenskrig
Torsdag den 30. januar 2014, kl. 19.00
Gørslev forsamlingshus, Trekanten 10, Gørslev

Det er i år 100 år siden, at 1. verdenskrig brød ud. Det lykkedes danskerne at holde sig neutrale, dog deltog der mange danske fra Sønderjylland ufrivilligt på tysk side.
Vi har fået historikeren Kåre Johansen, som mange kender fra diverse udsendelser i TV Øst, til at holde et foredrag om denne krig, som ændrede landkortet. Kåre er formidler på Middelaldercentret i Nykøbing Falster.
Pris pr. deltager 100 kr. incl. kaffe og kage.

Afholdte arrangementer

Dronningens repræsentationslokaler
Rundvisning i Chr. VII’s palæ
Lørdag den 5. oktober 2013

Vi har fået Steffen Løvkjær til at vise disse flotte lokaler frem for os. Steffen har trådt sine barnesko på Kimmerslev mølle og har før givet os nogle gode rundvisninger.
Vi bliver vist rundt i 2 hold á 25 deltagere. Det andet hold vil få en grundig gennemgang af Livgardens vagtkompagni og dets opgaver med sikkerheden på Amalienborg. Major Jørgen Mølvig vil fortælle om dette.
Undervejs hjem fra København vil vi holde ind og få en kop kaffe og kringle.
Afgang fra Borup stationsplads kl. 11.15 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 11.30.
Pris: 200 kr. pr deltager. Tilmelding senest 1. oktober 2013 til Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28 eller til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53.

Afholdte arrangementer

Det hemmelige Sjælland

Onsdag den 6. november 2013, kl. 19.00

Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Vi har fået overinspektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigs-museet Stevnsfort til at komme og fortælle om det hemmelige Sjælland og de foranstaltninger, som var foretaget for at bremse, og helst forhindre en invasion fra Warszawapagt-landene.

Den kolde krig er i dag gudskelov historie og de militære anlæg forsvinder hurtigt, bl. a. minedepotet på Køge Ås. Vi holder arrangementet i samarbejde med Ejby Medborgerhus.

Pris:
50 kr. incl. et let traktement..

Afholdte arrangementer
Nyheder

Foredrag ved forfatteren Erik Lindsø: om Robert Storm-Petersen
Onsdag den 20. november 2013, kl. 19.00
Borup Kulturhus, Møllevej 2, Borup

Storm P. sagde om sig selv: Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det morsomt. Han blev også spurgt af en ven ”Kan du ikke tegne de mennesker, så det ligner”. ”Jo”, svarede han, ”men det kan jeg ikke nænne”.
Erik Lindsø er forfatter og en efterspurgt foredragsholder og har bl.a. udgivet ”Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder"

Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage.