Dagens Navn
Thomas. Apostel Thomas som efter sigende skulle have mødt de hellige tre konger (6.januar), have døbt dem og udnævnt dem til biskopper.
Dagens Vejrvarsel
Der er ingen for i dag den 21. December
Navigation
Artikler
Debatforum
Fotoalbum
Kontakt foreningen
Søg

Billede Galleri
Nr. Dalby Gamle Skole som nu rummer Skovbo Lokalhistoriske Arkiv og Skovbo Lokalhistoriske forening.
Velkommen
Til Skovbo Lokalhistoriske Forenings hjemmesider. Vi håber du får glæde af dem. Herunder kan du se kommende og afholdte arrangementer for Skovbo Lokalhistoriske Forening.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vores gamle sider kan stadig ses: Klik her  Nyeste nummer af Medlemsnyt: Klik her
Kontingent 2014 senest 1 august.

I forbindelse med den udsendte e-mail fra foreningen med sidste nummer af MEDLEMSNYT, er der også information om, hvordan kontingent kan indbetales. Læs mere:

Afholdte arrangementer

Aftenbustur til
Stevns

Onsdag den 18. juni 2014

Vores Forårstur går til Stevns hvor vi skal besøge Bjælkerup Jernstøberi og Maskinfabrik, det lyder lidt tørt, det er det ikke.

Virksomheden begyndte i 1853 og blev en af egnens store producenter af maskiner og reservedele til kalkindustrien, og der blev fremstillet malkemaskinen Stevns.

Virksomheden ligger i dag som en tidslomme over en svunden tid. Gulli Tornehøj og Erik Holm bor på ejendommen i dag og viser gerne rundt.

Efter maskinkulturen kører vi videre til Højeruplund hvor vi vil indtage Kaffe og hjemmebagt kringle. Erik fra Haslev Turistkørsel, skal nok også finde en rute rundt derude.

Bussen afgår fra Borup 1800 og Bjæverskov 1815. Vi forventer at være hjemme ca. 22.30

Pris pr. deltager 100 kr. Tilmelding seneste 15/6 til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53 eller Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28.

Afholdte arrangementer

Bustur til Kalundborg

Lørdag den 23. august 2014

Højbyen er Kalundborgs gamle bydel indenfor murene. Bydelen er anlagt i én proces som et byanlæg med
en kirke og to borge. Set i fugleperspektiv har byen form som en linse med en kort nord-sydakse på 200 m og en øst-vestakse på 350 m med en borg i hver ende.

Hovedgaden - Adelgade – blev indlagt som en ret linie mellem borgene og syd for denne limie blev kirken anlagt på det højeste punkt.

Bussen afgår fra Bjæverskov kl. 1145 og fra Borup kl. 1200. God ide at spise frokost inden turen eller tage madpakke med. Kaffe og kage nydes på hjemturen. Turen kan tilpasses dårligt gående.

Pris: 125 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til Terri Nielsen på tlf. 50 80 77 71 eller på mail terri.nielsen@koege.dk senest 18. august.

Generalforsamling. Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30

Generalforsamling


Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2014, kl. 19.30 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden
4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
5. Fastlæggelse af budget og kontingent
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden, Bent Jellesmark, Vollerslevvej 28, 4100 Ringsted, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Bent Jellesmark
Erik Augustinussen
Ruth Christiansen
Anne-Marie Rasmussen
8. Valg af suppleanter
De nuværende er:
Terri Nielsen
Paul Christensen
9. Valg af 2 revisorer, de nuværende er:
Jørgen Flyng
Peter Olsson
Og en revisorsuppleant, den nuværende er
Bjarne Hostrup
10. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivar Lone Rasmussen
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark, holde et foredrag om de arkæologiske udgravninger i Køge by med særlig fokus på den svenske befæstning fra 1658-60.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.

På bestyrelsens vegne

Bent Jellesmark

 

Afholdte arrangementer

Borup Kino

Mandag den 24. februar 2014, kl. 19.00

Borup Kino, Lindevej 3, 4140 Borup

Mange af vores lokale borgere har oplevet store gys og flettet fingre i stolene hos Biograf-Andersen. Der vil nu være lejlighed til at komme på besøg i den gamle biograf, som er en af Danmarks ældste og snart fylder 90 år.

Biografen blev etableret den 19. april 1924 med to stærke titler: Manden, der kunne det hele og Kærlighedsekspressen. I 1960 overtog Anni og Sven Andersen Borup Kino. I 1980 fik Anni Andersen oprettet foreningen til Borup Kinos bevarelse. Foreningen Borup Kino overtog bygningen pr. 1. september 2012 med det formål at drive Borup Kino videre som et samlingspunkt for byens borgere og bibeholde et stykke dansk kulturhistorie.

Vi har arrangeret en lille filmforevisning, og foreningen vil redegøre for deres fremtidsplaner. Filmen, der vises, er en novellefilm, der er optaget i Borup Kino.

Pris 40 kr. incl. et lille traktement

Afholdte arrangementer

Første verdenskrig
Torsdag den 30. januar 2014, kl. 19.00
Gørslev forsamlingshus, Trekanten 10, Gørslev

Det er i år 100 år siden, at 1. verdenskrig brød ud. Det lykkedes danskerne at holde sig neutrale, dog deltog der mange danske fra Sønderjylland ufrivilligt på tysk side.
Vi har fået historikeren Kåre Johansen, som mange kender fra diverse udsendelser i TV Øst, til at holde et foredrag om denne krig, som ændrede landkortet. Kåre er formidler på Middelaldercentret i Nykøbing Falster.
Pris pr. deltager 100 kr. incl. kaffe og kage.

Afholdte arrangementer

Dronningens repræsentationslokaler
Rundvisning i Chr. VII’s palæ
Lørdag den 5. oktober 2013

Vi har fået Steffen Løvkjær til at vise disse flotte lokaler frem for os. Steffen har trådt sine barnesko på Kimmerslev mølle og har før givet os nogle gode rundvisninger.
Vi bliver vist rundt i 2 hold á 25 deltagere. Det andet hold vil få en grundig gennemgang af Livgardens vagtkompagni og dets opgaver med sikkerheden på Amalienborg. Major Jørgen Mølvig vil fortælle om dette.
Undervejs hjem fra København vil vi holde ind og få en kop kaffe og kringle.
Afgang fra Borup stationsplads kl. 11.15 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 11.30.
Pris: 200 kr. pr deltager. Tilmelding senest 1. oktober 2013 til Erik Augustinussen, tlf. 57 52 66 28 eller til Bent Jellesmark, tlf. 29 41 04 53.

Afholdte arrangementer

Det hemmelige Sjælland

Onsdag den 6. november 2013, kl. 19.00

Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby

Vi har fået overinspektør Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigs-museet Stevnsfort til at komme og fortælle om det hemmelige Sjælland og de foranstaltninger, som var foretaget for at bremse, og helst forhindre en invasion fra Warszawapagt-landene.

Den kolde krig er i dag gudskelov historie og de militære anlæg forsvinder hurtigt, bl. a. minedepotet på Køge Ås. Vi holder arrangementet i samarbejde med Ejby Medborgerhus.

Pris:
50 kr. incl. et let traktement..

Afholdte arrangementer
Nyheder

Foredrag ved forfatteren Erik Lindsø: om Robert Storm-Petersen
Onsdag den 20. november 2013, kl. 19.00
Borup Kulturhus, Møllevej 2, Borup

Storm P. sagde om sig selv: Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det morsomt. Han blev også spurgt af en ven ”Kan du ikke tegne de mennesker, så det ligner”. ”Jo”, svarede han, ”men det kan jeg ikke nænne”.
Erik Lindsø er forfatter og en efterspurgt foredragsholder og har bl.a. udgivet ”Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre steder"

Pris: 50 kr. incl. kaffe og kage.

Skovbo Lokalhistoriske Forening ønsker alle en god sommer

Vi glæder os til at se jer igen til efterårets arrangementer.

Afholdte Arrangementer

Bustur til Masnedø og Møn Søndag den 18. august 2013

Vi har bestilt rundvisning på Masnedø-fortet, som indskrev sig i verdenshistorien ved at blive udsat for det første faldskærmsjæger-angreb nogensinde. Fortmesteren og hans to menige tog høfligt imod om morgenen den 9. april 1940.

Derefter bringer bussen os til Farø, hvor vi fortsætter over Bogø til Fanefjord kirke, hvor rundviseren venter på os. Fanefjord kirke ligger naturskønt ned til Fanefjord og er udstyret med nogle af de flotteste kalkmalerier, vi kender. De er sandsynligvis udført af Elmelunde-mesteren. Derefter går bussen hjemover,
hvor vi undervejs indtager kaffe og kringle.

Vi starter fra Borup stationsplads kl. 10.30 og fra Bjæverskov kirkes P-plads 10.45. Max. 50 deltagere. Tilmelding senest mandag den 12. august 2013 til Bent Jellesmark tlf. 29 41 04 53.

Pris: 150 kr. for medlemmer, 175 kr. for ikke-medlemmer.