Generalforsamling 2022

Skovbo Lokalhistoriske Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00  
Borup Kulturhus  

Dagsorden: 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning om foreningens virksomhed ved   formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
  Forslag skal være formanden, Terri Nielsen, Borupvej 102 a, 4140 Borup, i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 1. Fastlæggelse af budget og kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: 
Terri Nielsen (lige år) 
Ruth Christiansen (lige år) 
John Andersen (lige år)
Benny Pedersen (lige år)

 1. Valg af suppleanter
  De nuværende er: 
  Annja Joensen
  Lejf Kristoffersen
 1. Valg af 2 bilagskontrollanter
  De nuværende er:
  Peter Olsson
  Bjarne Haastrup 

Og en bilagskontrollørsuppleant, den nuværende er:  
                        Anne-Marie Rasmussen 

 1. Skovbo Lokalhistoriske Arkivs virke ved arkivmedarbejder Terri Nielsen
 2. Eventuelt

Foreningen er vært med kaffe og kagebord, der vil være forfriskning under generalforsamling. 

På bestyrelsens vegne 

Terri Nielsen