Foredrag med Stig Sandvang


Torsdag den 21. april, 2022
Borup Kulturhus kl. 19.00

Stig Sandvang, født i 1939, var gennem barndom og ungdom interesseret i mekanik i almindelighed og i fly i særdeleshed. Det førte til en uddannelse som flymekaniker i Flyvevåbnet, hvilket var starten på beretningen ”Med Catalina over Grønland 1960”. Bogen er en personlig beretning om hvordan livet levedes på togter til Grønland med flyvevåbnet.
Stig vil fortælle med ord og billeder om de flyvermæssige forhold med tilhørende udfordringer og om opgaver, som det forventedes, at Catalina-besætningen kunne udføre, selv om forudsætningerne ikke var optimale.

Der vil blive serveret kaffe og kage. Ingen tilmelding.